Garantijas noteikumi

TOP DEX kompozītmateriāla terases dēļu garantijas noteikumi

Svarīgi zināt un ievērot:

TOP DEX terases dēļi ir ražoti no koka un plastmasas kompozītmateriāla (turpmāk tekstā WPC), kura sastāvā ir 55% dabīgas koksnes. Ražošanas procesā tiek nodrošināta nepārtraukta kvalitātes kontrole, lai Jums nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu un ilgtspējīgu izstrādājumu. TOP DEX WPC terases dēļiem piemīt visas tās pašas priekšrocības, kas ir jebkura cita materiāla terases dēļiem, tajā pašā laikā būtiski ilgāks mūžs un noturība pret vides nelabvēlīgo faktoru ietekmi uz šo izstrādājumu, vienlaicīgi pieprasot tikai minimālu kopšanu.

TOP DEX WPC terases dēļi Jums kalpos būtiski labāk par parasta koka terasi, taču ļoti svarīgi atcerēties, ka tie tomēr ir ražoti no kompozīta materiāla un ir pakļauti ārējas vides ietekmei, tādējādi lai spētu pilnvērtīgi izmantot šī produkta potenciālu ir svarīgi ievērot kopšanas un ekspluatācijas noteikumus. Ļoti lielu lomu tālākā ekspluatācijā nosaka pareiza uzstādīšana, tāpēc, ja esat iegādājušies šo izstrādājumu bez uzstādīšanas pakalpojumiem, lūdzu īpaši rūpīgi izlasiet zemāk rakstīto.

TOP DEX WPC terases dēļi un to uzstādīšanas sistēma (dēļi, lāgas, stiprinājumi u.c.) ir paredzēti terases seguma izbūvei sadzīviskai lietošanai. Katrs izstrādātais dēlis ir spējīgs izturēt lieces slodzes no 250 līdz 350 kg/m, ja tiek ievēroti visi uzstādīšanas nosacījumi, kas aprakstīti zemāk pareizas uzstādīšanas noteikumos. Ne dēļi, ne montāžās skavas nav paredzēti strukturālam un industriālas noslodzes pielietojumam, tas ir tikai seguma materiāls, kas paredzēt terases izveidei.

Pareizas uzstādīšanas noteikumi:

TOP DEX WPC terases dēļu Garantija nesedz gadījumus, kad tie ir nepareizi jeb kļūdaini uzstādīti, vai izmantoti cita ražotāja uzstādīšanas aksesuāri skrūves un montāžas skavas, šis neattiecas uz apakšklāju. Ja vēlaties izmantot cita veida apakšklāju, lūdzu sazinieties ar TOP DEX izplatītāju un noskaidrojiet par alternatīvajiem parametriem, kas jāizpilda lāgām.

TOP DEX WPC terases dēļu Garantija ir spēkā, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas ir aprakstīti šajā dokumentā. Terases dēļu uzstādīšanu ir jāuztic profesionāļiem, lai no šī materiāla iegūtu maksimāli ilgu kalpošanas laiku, tāpēc mēs rūpējoties par Jūsu laiku, piedāvājam savus pakalpojumus aprēķināšanā, tāmēšanā, plānošanā un terases segumu uzstādīšanā. Ja tomēr terases seguma instalēšanas darbus veiksiet paši, lūdzu precīzi sekojiet zemāk uzskaitītajiem nosacījumiem, kas jāizpilda, lai materiāla garantija būtu spēkā pilnā apmērā:

• Pēc materiāla saņemšanas tam jāļauj aklimatizēties vismaz 24 stundas, uzglabājot tos ēnainā, sausā un līdzenā vietā.

• Veidojot terases apakšklāja konstrukciju ir jāievēro maksimālie attālumi starp latojuma lāgu centriem:

• Terasēm ar vidēju un zemu noslodzi - 400 milimetri starp lāgu centriem, ar augstu noslodzi - 300 milimetri.

uzstadisanas instrukcija 3

• Veidojot terases apakšklāju un nodrošinot augstāk prasīto intervālu, iesakām mazāko atstarpi atstāt terases ārējā malā, tādejādi garantējot stiprāku pamatu terases daļai, kurai būs lielāka noslodze.

• Stiprinot terases dēļus, jāievēro kompensācijas spraugas garenvirzienā līdz dēlim vai šķērslim:

• Uz katru terases dēļa tekošo metru ir jāievēro 1-2 milimetru sprauga, lai materiāls varētu izplesties karstos un mitros laikapstākļos.

• Uzstādot terases dēļus, nav atļauta pārkare, kas pārsniedz 50 mm! Dēļu galiem ir jābūt nostiprinātiem ar lāgu ne tālāk kā 50 mm no dēļa gala, lai nepieļautu nepareizu slodzes izveidošanos. Zemāk esošais piemērs parāda kā nedrīkst​ uzstādīt dēli (nav stiprināts dēļa gals pa kreisi, nav ievērota kompensācijas sprauga no sienas labajā pusē).

uzstadisanas instrukcija 7 

• Mēs iesakām terases dēļus nestiķēt garenvirzienā, lai izvairītos no spraugām terases klājumā, taču, ja terases ģeometriskie izmēri nepieļauj viengabalainu dēļu izmantošanu, katrs terases dēļa gals ir jānovieto uz savas lāgas, izveidojot šajā vietā dubulto lāgu.

• Dēļu stiprināšanai drīkst izmantot tikai nerūsējoša tērauda skrūves, kuras ir pietiekama biezuma (3,5 mm), lai tiktu izmantotas šim mērķim. Skrūves strādā tandēmā ar mūsu piedāvātajām montāžas skavām.

• Ja, izmantojot skrūves, lai pieskrūvētu dēli, izurbjat cauri tam, pilni garantijas nosacījumi var tikt neattiecināti, mēs iesakām savus dēļus montēt tikai ar mūsu ražotajām skavām.

Terases dēļiem ir jābūt atbilstoši nostiprinātiem, lai tie nevarētu mainīt savu atrašanās vietu un nedeformētos.
Garantija nesedz gadījumus, kad dēļi deformējas dēļ neatbilstošiem stiprinājumiem vai skrūvēm, kas nevar dēļus noturēt tiem paredzētajās vietās vai gluži pretēji neļauj tiem termiski izplesties un sarauties vides faktoru ietekmē.

Garantija nesedz gadījumus, kad terases dēļu bojājumus ir izraisījusi nepareiza uzstādīšana, nepareizi izplānots vai no nepareiziem materiāliem izveidots apakšklājs (latojums), vai tā deformēšanās ir novedusi pie terases klājuma pārslogošanas. Garantija netiek nodrošināta, ja TOP DEX WPC terases dēļi ir tikuši demontēti no oriģinālās uzstādīšanas vietas un no jauna uzstādīti citā vietā, neievērojot šajā dokumentā minētās prasības un ieteikumus.

Nepiemērotu apkārtējās vides apstākļu iedarbības piemēri

TOP DEX WPC terases dēļi ir fizikāls materiāls ar savām īpatnībām un, lai arī tas ir koksnes-polimēra kompozītmateriāls, kas ir daudz izturīgāks un ilgtspējīgāks par parastām koka terasēm, tomēr to spēj negatīvi ietekmēt un bojāt ilgstoša mitruma iedarbība. Zemāk ir saraksts ar situācijām, kuru rezultātā dēļu kalpošanas mūžs tiek būtiski samazināts un ko nesedz Garantija:

Zem terases klāja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija. Netiek nodrošināta ūdens drenāža prom no pamatnes, kas rezultējas stāvošās peļķēs un/vai pastiprinātā mitrumā zem terases.

Terases dēļi atrodas stāvošā ūdenī vai uz terasēm ziemas laikā netiek tīrīts sniegs.

Terases dēļi ir bijuši kontaktā ar sālsūdeni.

Uzstādot terasi nav ievēroti kritumi, kā rezultātā uz terases regulāri paliek stāvošs ūdens. Mēs rekomendējam uzstādot terases dēļus ievērot 1% slīpumu, kas nozīmē 1 centimetra kritumu uz katru dēļa tekošo metru, lai neradītu stāvošu ūdeni uz terases dēļa un pilni garantijas noteikumi būtu spēkā. Ja terases iekšējos dobumos izveidojies ledus korķis, kas izplešoties saplēsis terases dēli.

uzstadisanas instrukcija 12

Uz terases ilgstoši vienā vietā atrodas objekti zem kuriem krājas mitrums bez iespējas tam izžūt vai dabīgi ventilēties, piemēram paklāji, lielas kastes vai citi ūdens necaurlaidīgi pārklājumi.

Terases dēļi ir tiešā saskarsmē ar betonējumu, sienām vai citām virsmām, pa kurām var notikt ūdens plūsma bez iespējas terases dēlim pietiekamā apjomā ventilēties.

Tīrīšana un kopšana ir ieteicama:

TOP DEX WPC terases dēļu Garantija ir spēkā, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas ir aprakstīti šajā dokumentā un piesakot defektu TOP DEX tehniskajiem profesionāļiem, ja nepieciešams, ir iespēja minēto defektu konstatēt klātienē. Garantija nesedz bojājumus, kas ir radušies saistībā ar terases nekopšanu, netīrīšanu, pārmērīga mitruma ietekmi, neprecīzu terases uzstādīšanu, kā arī dabas katastrofām, kas radījušas fiziskus bojājumus.

Regulāra terases nekopšana var novest pie scenārija, kad garantija nav spēkā, tāpēc iesakām savu terasi mazgāt ar augstspiediena mazgātāju vismaz divas reizes gadā.

Nepareizas lietošanas piemēri:

Lai arī TOP DEX WPC terases dēļi kalpos daudz ilgāk par parastiem koka terases dēļiem, taču tos var viegli mehāniski sabojāt ar dažādiem mehāniskiem instrumentiem, atgādinām, ka šie terases dēļi ir sadzīviskai lietošanai.

Garantija nesedz jebkāda veida mehāniskus terases dēļu bojājumus, ko izraisījuši mehāniskie instrumenti vai regulāra nepareiza pārmērīga slogošana. Tā pat Garantija nesedz jebkāda veida bojājumus vai izmaiņas terases dēļos, ko izraisījuši mājdzīvnieki, augi, kā arī cilvēku ļaunprātīgas darbības rezultāts. Garantija neattiecas arī uz tādiem dēļu bojājumiem, kas radušies to nepareizas uzglabāšanas, pārvietošanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, kopšanas, vai arī nepārvaramas varas rezultātā. Normāls nolietojums un nelielas krāsu toņa izmaiņas nav šīs garantijas priekšmeti.

Noslēdzošie nosacījumi.

TOP DEX garantē, ka garantijas perioda laikā pēc to iegādes, TOP DEX terases dēļi nesapūs, nesaplaisās, nedeformēsies un uz tiem neveidosies skabargas. TOP DEX WPC terases dēļu kalpošanas ilgums un kvalitāte ir tieši atkarīga no Garantijas noteikumu un ekspluatācijas instrukcijas ievērošanas.

TOP DEX WPC produkti ir ražoti ar karstās ekstrūzijas metodi un ir koksnes šķiedras un augsta blīvuma polietilēna kompozītmateriāls. Visiem produktiem ir izmēra pielaides +/- 1% garenvirzienā un +/- 3% platumā. TOP DEX WPC terases dēļu krāsas tonis nav līgumiski saistošs, tas var atšķirties starp dažādām ražošanas partijām atkarībā no izejmateriāliem, ražošanas temperatūras, virsmas apstrādes virziena, spēka un dziļuma, tāpēc vienas terases ietvaros iesakām iegādāties visus nepieciešamos materiālus vienā piegājienā.

Dēļu virsmas apstrādes procesā slīpēšana notiek vienā noteiktā virzienā. Ja blakus tiek novietoti dēļi ar pretējiem slīpēšanas virzieniem, tie vizuāli var atšķirties. Visos gadījumos, kad atbilstoši šajā dokumentā aprakstītajiem noteikumiem, ir iestājies Garantijas gadījums, tā ietvaros tiek segtas tikai pašu TOP DEX terases dēļu un lāgu, ja iegādātas kopā, izmaksas, nomainot bojātos izstrādājumus pret jauniem. Garantija sevī neiekļauj terases dēļu demontāžas, uzstādīšanas, transporta vai utilizācijas izdevumus, kā arī citas pastarpinātas izmaksas, ja tādas radušās. Garantija sevī neiekļauj nekādus citus zaudējumus klientam vai trešajām pusēm, ko tieši vai netieši ir radījis defektīvs produkts, ierobežojoties tikai ar bojātā produkta nomaiņu pret jaunu.

Piesakot garantiju, jāuzrāda iegādi apliecinošs pirkuma dokuments: čeks vai maksājuma uzdevums. Garantijas prasība ir iesniedzama 31 dienas laikā pēc bojājuma konstatēšanas, par to informējot autorizētu TOP DEX izplatītāju. Prasību var iesniegt rakstveidā, aprakstot terases dēļu defektu, kā arī ekspluatācijas veidu, klāt pievienojot pirkuma apliecinošu dokumentu un objekta fotogrāfiju. Kopējais garantijas termiņš TOP DEX WPC terases dēļiem ir 10 gadi. Katru garantijas gadījumu izskatīs atsevišķi un TOP DEX saglabā iespēju neatlīdzināt materiāla izmaksas, ja materiāls ekspluatēts neadekvāti vai uzstādīts neievērojot šajā dokumentā iekļautās uzstādīšanas normas. Šie TOP DEX koksnes - polimēra kompozītmateriāla terases dēļu garantijas noteikumi ir spēkā no 28.04.2020. un ir aktuāli katram TOP DEX saražotajam izstrādājumam: terases dēlim, lāgai, dēļa stiprināšanas skavām un citiem izstrādājumiem, ja klients ir pazaudējis vai nav lasījis šos garantijas nosacījumus, tas neatbrīvo no atbildības tos ievērot gan uzglabāšanas, gan uzstādīšanas procesā.